Domonyi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Domonyi Evangélikus Egyházközség
Igehirdetések
 

Igehirdetések

Ezen az oldalon a domonyi és vácegresi templomban elhangzott igehirdetéseket tesszük közzé.

Egyes gyülekezeti tagjaink ugyanis jelezték, hogy távollétük esetén szívesen elolvasnák ezeket az internet felületén keresztül. A prédikációk jelentős részben a Lelkipásztor folyóirat előkészítőinek felhasználásával születtek.

------------------------------------------ ------------------------------------------

  1. 03.29.

Köszöntés (a templomi online istentisztelet elején):

Szeretettel köszöntöm a domonyi és vácegresi gyülekezetünk Tagjait, illetve minden Kedves Vendégünket a továbbra is üres domonyi evangélikus templomból. Ma böjt 5. vasárnapja van. A múltkori istentiszteleti közvetítésünk a reméltnél jóval szélesebb kört ért el, ami megerősített minket abban, hogy a templom valójában nem üres. A hívek most átmenetileg nem látszanak, de otthonaikban, kis családi közösségekben vagy éppen út közben beülnek a virtuális templomunkba, hogy velünk együtt dicsőítsék Istent. A keresztyén gyülekezet Krisztus teste, amely téren és időn felül létezik, él, működik.

Az élő közvetítésünket továbbra is egyszerű eszközökkel tudjuk csak megoldani. Köszönjük, hogy a helyenként gyengébb hang és képminőség ellenére is nyitott füllel és szívvel fogadjátok Isten igéjét.

A mai vasárnapunk címe, felirata: Judica – ami a 43 Zsoltárban olvasható mondatra utal: „Ítélj meg, Istenem, és légy pártfogóm…”

Hallgassuk meg a mai nap igehirdetési alapigéjét: Zsid. 10,19-25: Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Keresztyén Gyülekezet! Közeli és távolban levő Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A levél írója egy olyan képpel indít ebben a szakaszban, amely talán nem mindenki számára egyértelmű, ezért mindenekelőtt erről ejtsünk néhány szót. Az evangéliumok tanúsága szerint akkor, amikor Jézus Krisztus a kereszten meghalt értünk, a jeruzsálemi templomban kettéhasadt az a kárpit/függöny, amely elválasztó elemként lezárta a zsidók templomának legszentebb részét, amit úgy is neveztek, hogy a „Szentek szentje.” Ebbe a megszentelt részbe csak a főpap léphetett be, és ő is csak évente egy alkalommal – azért, hogy elvégezze az engesztelő áldozati szertartást, és ezzel bűnbocsánatot szerezzen az egész nép számára.

Ez volt az ószövetségi áldozati kultusz lényege: a bűnnel, az Isten elleni lázadással az ember halálbüntetést von magára. Azért, hogy ne neki kelljen az életével fizetnie, áldozati állatot hoz maga helyett a templom oltárára, hogy ezzel kérje Isten bocsánatát. Amikor a templom kárpitja kettészakadt, annak nagyon súlyos üzenete volt: nincs többet szükség az ősi templomi kultuszra, nem kell már több áldozatot bemutatni, mert Jézus lett az áldozati bárány, aki egyszer s mindenkorra elvégezte az engesztelés szolgálatát. Az értünk önként vállalt kereszthalálával elhárított előlünk minden akadályt, és megnyitotta számunkra az utat Istenhez. Ez maga a megváltás: megváltotta számunkra a jegyet a mennyek országában.

Kedves Testvérem! Ebben az egyre szűkülő mozgástérben, amit a járvány okoz nekünk, egy kicsit engedjük most elkalandozni a fantáziánkat. Kérlek, gondold végig, hogy ha lenne egy szabadjegyed, amivel bárhová beléphetsz, te hova mennél. Talán egy távoli, egzotikus utazásra mennél, vagy inkább egy kiemelt, exkluzív kulturális eseményre a föld távoli országában. Egy moszkvai balett előadást vagy inkább a Forma 1-es versenyt néznéd VIP páholyból. Esetleg bemennél az országházba, hogy felpróbáld a szentkoronát. Mire vágysz a leginkább – hova mennél, ha bárhova mehetnél? Át sem tudjuk hirtelen gondolni, mennyi mindent megtehetnénk egy ilyen szabadjeggyel.

Mégis azt kell mondanunk, hogy az a belépő, amit Isten kínál fel számunka minden képzeletet felülhalad. Nem csak egyetlen különleges élménnyel akar megajándékozni, hanem az örök élettel. A mennyek országába ad nekünk belépést, ahol örökre együtt lehetünk Istennel és az ő megszentelt népével.

Egyszer kaptam egy VIP jegyet egy rangos sporteseményre. Kiemelt helyről, páholyból nézhettem a meccset, és utána még a különleges vendégek számára kialakított étteremben is vendégül láttak. Amellett, hogy persze nagyon élveztem az egész helyzetet, egy kicsit zavarban is voltam, mert úgy éreztem, hogy én nem vagyok idevaló, nem érdemeltem ki semmivel, hogy kiemelten kezeljenek, hogy így kiszolgáljanak.

A kinyílt menny kapuján is valahogy így lépünk be: megilletődötten, zavarban. Ki vagyok én, bűnös ember, hogy a mindenség Ura szóba áll velem. Csak kis porszem vagyok ebben a történetben, de mégis beenged az ő hajlékába? Sőt, odaadta értem a legkedvesebbet: egyszülött Fiát. Mivel érdemeltem ezt ki? Semmivel – ezt nem lehet kiérdemelni, megfizetni. Ajándék. Jézus Krisztus érdeme, hogy szabaddá vált az utunk, hogy ott lehetünk, ahol ő van, hogy követhetjük őt a földi életen át az örök élet irányába.

A felolvasott igében a Krisztus követő élet három lépcsője rajzolódik ki előttünk: 1. megtérés Jézushoz, aki megtisztít a gonoszságtól és a bűntől – tisztára mos 2. megmaradni a hitvallásunknál, ami nem más, mint a reménység, hogy Isten velünk van, nem hagy el a bajban 3. megmaradni a keresztyén közösségben, ahol egymást bátorítjuk, támogatjuk.

A mostani élethelyzetünkben sok minden eszünkbe juthat ezeket hallva. Először is örömmel igent mondunk Jézus felajánlására, aki tisztára akar mosni minket. Most, amikor mindenhonnan azt halljuk, hogy a higiénia, a kézmosás életet menthet, talán egy kicsit jobban megértjük, hogy Jézus az örök életre akar minket megtisztítani. Az ő drága és ártatlan vére az a fertőtlenítő mosószer, amivel kihipózza a bűneinket.

Másodszor a hitvallás is teljesen új megvilágításba került. Hiszen ma minden megrendülni látszik körülöttünk, és emiatt bennünk is. Mert a megszokott életvitelünk szétcsúszott, a biztos pontok elhalványultak, a keretek eltűntek. Teljes bizonytalanságban keressük a kapaszkodókat, miközben az életünk a teljes bizonytalanság felé visz minket. Jól jönne egy kapaszkodó: ez pedig a hitvallás, hogy van remény a reménytelenség ellenére. Van célunk, jövőnk, rendeltetésünk. Van Istenünk, akinek a tervében mi szép és jó helyre kerülünk. Van Jézusunk, aki a megváltozott körülmények között is, tegnap is és ma is, és mindörökké ugyanaz a szerető, megmentő Megváltó marad.

Harmadszor megmaradni, élni a gyülekezetben, egymást vigasztalni, biztatni. Nagy örömünk, hogy ebben a lelkileg ínséges időben a sok aggasztó hír közepette kezd megerősödni nálunk a vigasztalás kultúrája is. A gyülekezetünk Facebook oldalán minden reggel egy rövid üzenetet jelentetünk meg, amit nem a lelkészek, hanem valamelyik gyülekezeti tagunk üzen a többieknek. Nem a templomból, hanem a saját otthonából küldi a másik otthon maradónak, hogy a bezártságban is megérezhessük a közösség megtartó erejét. Az „Élő kövek üzenete” (így neveztük el ezt az internetes sorozatot) az, hogy gondolunk egymásra, és hogy a betegség, a falak fizikálisan ugyan elválaszthatnak minket, de Krisztusban egyek vagyunk, és hordozzuk egymást imában, gondolatban, vagy akár gyakorlati segítség formájában is. Úgy, ahogy ő, a megváltó Jézus Krisztus hordoz minket, és megláttatja velünk a célunkat, rendeltetésünket. Ámen

----------------------------------- Énekek: 99,379

------------

Társoldalak
Alkalmaink
Történet
Kapcsolat
Telenor
VÁCEGRES
Védekezési szabályzat
 
Képek

Domonyi szószék felirata
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster