Domonyi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Domonyi Evangélikus Egyházközség
Védekezési szabályzat
 

Védekezési szabályzat

Érvényes a Domonyi Evangélikus Egyházközség területén 2020. május 21-től a szabályzat visszavonásáig.

Magyarország Kormánya és a Járványügyi Operatív törzs döntése szerint 2020. május 18-án életbe lépett intézkedések lehetővé teszik nyilvános egyházi alkalmak óvatos - higiéniai és távolságtartási előírások betartásával, a hívek részéről megfelelő védőfelszereléssel történő - megtartását. A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa 2020. május 19-én közzétette az evangélikus egyházközségek elnökségeinek címzett és egyházunk teljes nyilvánosságával megosztott „püspöki pásztorlevelét”. Az ebben foglaltaknak eleget téve presbitériumunk 2020. 05. 21-én megfogalmazta és elfogadta a Domonyi Evangélikus Egyházközség területére érvényes Védekezési Szabályzatot, amit azonnal hatályba is léptetett. A vasárnapi istentiszteleteken való részvétel tehát az alábbi szabályok mentén lesz lehetséges e rendelet visszavonásáig.

 1. Egészségügyi szempontból továbbra is a gyülekezetünk Facebook oldalán élőben közvetített (és utólag is megnyitható) istentisztelet otthoni megtekintése a legbiztonságosabb. A március 22-én elkezdett internetes közvetítési gyakorlatot a járványidőszak végéig biztosan (de valószínűleg azután is) alkalmazzuk.
 2. Különösen is kérjük a járványban legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozó testvéreket, hogy az istentiszteleteken történő részvételükről felelősen döntsenek.
 3. Felső légúti tünetekkel, hőemelkedéssel – bármennyire is vágyakozunk a gyülekezeti közösségre – a többiek érdekében, tilos a templomi istentisztelten való személyes részvétel.
 4. A járványidőszakban megkülönböztetett gondossággal ügyelünk a tisztaságra, a kilincsek, a padok felületének, a perselynek a tisztítására, illetve alkalmak utáni fertőtlenítésére.
 5. A templom zárt terében a lehető legrövidebb időt lehet eltölteni. Ezért a templomajtó csak a kezdés előtt 10 perccel (9.20-kor) nyílik meg. De mindenkit kérünk, hogy már 15 perccel korábban jelenjen meg a templomnál, hogy lássuk, mennyi istentiszteleti résztvevővel számolhatunk. – A templomba lépés előtt az ajtóban mindenki (az ott kapott) alkoholos kézfertőtlenítővel megtisztítja a kezét. Belépve a templomba a megjelölt vagy a segítő presbiter által kijelölt helyre ül. A karzat a Védekezési Szabályzat időszaka alatt zárva van. Kizárólag a szolgálatot végző kántor tartózkodhat ott. Az istentiszteletet követően a védőtávolságot megtartva hagyjuk el a templomot. Különösen is a persely környéki tömörülést kerüljük el!
 6. Az egész istentisztelet alatt kötelező a szájat és az orrot elfedő maszk viselése. Ezt az éneklés alatt sem szabad levenni vagy félretolni. MASZKOT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL. Ha valaki mégis otthon felejtené, a templom bejáratánál korlátozott számban tudunk biztosítani fertőtlenített többször használatos maszkot.
 7. A találkozások alkalmával is kérjük a 1,5-2 méteres biztonsági távolság megtartását. Kézfogás, testvéri „puszizkodás” tilos! A padokban is ilyen távolságokra ülünk le a kijelölt helyekre. Ez alól csak a közvetlen (egy háztartásban élő) családtagok képeznek kivételt – ők ülhetnek közvetlenül egymás mellé. A 65 ÉV FELETTI TESTVÉREINK A TEMPLOM ALSÓ BEJÁRAT FELŐLI SZÁRNYÁBAN, a többiek a másik oldali padsorban kapnak helyet. A középső (kórus alatti) padsort – ha szükséges – létszámarány szerint fogjuk a 65 év alatti vagy feletti korosztály rendelkezésére bocsátani.
 8. A templom bejárati ajtaját és a nyitható ablakokat az istentisztelet teljes ideje alatt nyitva kell tartani.
 9. A templomban mindenki csak a saját énekeskönyvét használhatja.
 10. Az úrvacsora kiszolgáltatása az egyházvezetés javaslatának eleget téve a járvány helyzet teljes elmúlásáig szünetel.
 11. Az istentiszteleteket a rövidített rend szerint tartjuk.
 12. Az istentiszteletről videofelvétel készül. Képek kerülhetnek így fel az istentiszteleten jelenlevőkről is. Aki belép a templomba, ezzel egyben beleegyezik abba, hogy esetlegesen ő is szerepelni fog a közvetített felvételen.
 13. Előfordulhat, hogy az istentiszteletekre nem tudunk mindnyájan beférni a templomba. A biztonsági távolság megtartásával alkalmanként minimum 70 résztvevő elhelyezésével lehet számolni (de ha családok jönnek, és egymás mellé ülnek, ennél jóval magasabb létszám). Ha mégis a megengedhetőnél többen jelennének meg az istentiszteleten, a templomba bemenni nem tudó gyülekezeti tagokat az erre előkészített gyülekezeti terembe tudjuk beengedni, ahol kivetített videó közvetítésen csatlakozhatnak be az alkalomba.
 14. MINDENKIT TISZTELETTEL KÉRÜNK, CSAK AKKOR INDULJON EL VASÁRNAP REGGEL A TEMPLOMBA, HA VÁLLALNI TUDJA A FENTI SZABÁLYOK BETARTÁSÁT.

Reméljük, hogy a járvány helyzet hamarosan véget ér, és ezeket az óvintézkedéseket elhagyhatjuk. Addig azonban kötelesek vagyunk a magunk és egymás testi épsége érdekében betartani a szabályokat.

A gyülekezet Presbitériuma nevében szeretettel köszöntjük minden Kedves Testvérünket.

Braun Zoltánné felügyelő Sághy Balázs lelkész

Domony, 2020. 05. 21.

Társoldalak
Alkalmaink
Történet
Igehirdetések
Kapcsolat
Telenor
VÁCEGRES
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster